skip to Main Content
mail veba

SDE+ Subsidie

Wek uw eigen energie op met zonnepanelen - Veba Zonnestroom


SDE+ subsidie wordt beschikbaar gesteld door de overheid om duurzame energieproductie te stimuleren. De regeling geldt voor veel bedrijven en organisaties.

Energie-investeringsaftrek

Bereken direct maandbedrag - Veba Energieservice B.V.


Voor de productie van hernieuwbare energie stelt de overheid de SDE+ subsidie ter beschikking. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling van duurzame energievoorziening.

Subsidie aanvragen?

Jaarrekening Energie ontvangen - Veba Energieservice B.V.


Wilt u SDE+ subsidie aanvragen? Wij kunnen dit voor u uit handen nemen. Tegen een vast bedrag wat u vooraf opgegeven wordt vragen wij voor u de SDE+ subsidie aan bij de overheid.

Meer informatie over SDE+ subsidie of de Energie-investeringsaftrek?
Laat uw naam en telefoonnummer achter dan bellen wij u terug.

  Veba Zonnestroom - Wek uw eigen zonne energie op met uw dak
  Zakelijke subsidie zonnepanelen; voordeel behalen met SDE+ subsidie of de Energie-investeringsaftrek!

  Voor het produceren van hernieuwbare energie stelt de overheid zakelijke subsidie ter beschikking. Hier is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) één van. Deze regeling richt zich op bedrijven en instellingen en hiermee de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie wordt steeds belangrijker doordat het beter is voor het milieu en Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen en de economie stimuleert.

  Komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie?

  De SDE-regeling is bedoeld voor grootverbruikers van energie. Hierbij hoort een aansluiting van groter dan 3 x 80 A. Ook moet de installatie die wordt geplaatst minimaal 15 kWp zijn. Het subsidiebedrag dat u toegekend krijgt is afhankelijk van het jaar en in welke fase de aanvraag wordt ingediend.

  Vragen?

  Heeft u vragen omtrent één van de subsidieregelingen? Neem contact met ons op!

   “Zakelijk zonnepanelen aanschaffen in combinatie met SDE+ subsidie of Energie-investeringsaftrek!

   Energie-investeringsaftrek - Veba Zonnestroom B.V

   Ook voor kleinzakelijk verbruikers is er subsidie beschikbaar!

   Voor zakelijke energieverbruikers met een normale aansluiting is de Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. De overheid probeert hiermee de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame oplossingen te stimuleren.

   Komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek?

   Deze regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is van toepassing op alle ondernemers in Nederland welke inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Verder zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing waar u als ondernemer moet voldoen om gebruik te maken van deze subsidie. U komt in aanmerking voor de EIA als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel
   • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
   • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Bekijk de energielijst hier.
   • U kunt voor het betreffende bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

   Bron: belastingdienst.nl 2018

   Benieuwd naar de mogelijkheden?
   Wilt u weten voor welke subsidies u in aanmerking komt?

   ×Close search
   Zoeken